Raadsbrief Beantwoording motie vervolgstappen Bewonersbod


ID
3121

Ontvangstdatum
19-6-2019

Beleidsveld
Wijkgericht werken en participatie

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Beantwoording motie vervolgstappen Bewonersbod

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening