SV 2020, nr. 150 Anderhalve meter-verkiezingen (met antwoord)


ID
3146

Kenmerk
SV 2020, nr. 150

Datum
1-7-2020

Indiener(s)
  • Dekker-Abdulaziz, H. (Hind) (D66)

Onderwerp
SV 2020, nr. 150 Anderhalve meter-verkiezingen (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Burgerzaken

Thema
Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Datum beantwoording
14-7-2020

Datum wijziging