Raadsbrief Ondertekening samenwerkingsovereenkomst aanmelden basisscholen


ID
4580

Ontvangstdatum
8-4-2021

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Ondertekening samenwerkingsovereenkomst aanmelden basisscholen

Opmerking
samenwerkingsovereenkomst vervangen door versie samenwerkingsovereenkomst zonder handtekeningen, i.v.m. AVG, SG 8/4

Behandeladvies

Wijze van afdoening