M136 Aanpak discriminatie op de woningmarkt


ID
1059

Kenmerk
2018 M136

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (6. Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018 )
donderdag 5 juli 13:00 tot 23:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
5-7-2018

Onderwerp
M136 Aanpak discriminatie op de woningmarkt

Status
Motie aangehouden

Indiener(s)
  • Abassi, I. el (Ismail) (DENK)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan