Raadsbrief Capaciteit nachtopvang en openstelling van de Stadsbrug


ID
3264

Ontvangstdatum
30-8-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Capaciteit nachtopvang en openstelling van de Stadsbrug

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening