Raadsbrief Naamswijziging buurt De Uithof


ID
2450

Ontvangstdatum
6-4-2018

Beleidsveld
Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Onderwerp
Raadsbrief Naamswijziging buurt De Uithof

Wijze van afdoening