SV 2019, nr. 79 over Onveilige verkeerssituatie op het Utrecht Science Park (met antwoord)


ID
952

Kenmerk
SV 2019, nr. 79

Datum
1-4-2019

Indiener(s)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)

Onderwerp
SV 2019, nr. 79 over Onveilige verkeerssituatie op het Utrecht Science Park (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Datum beantwoording
26-4-2019

Datum wijziging