M211 Bouwen aan levensloopbestendige wijken en toegankelijke woningen


ID
1135

Kenmerk
2018 M211

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M211 Bouwen aan levensloopbestendige wijken en toegankelijke woningen

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Dekker-Abdulaziz, H. (Hind) (D66)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan