M194 Een regelluw Werkspoorkwartier


ID
1365

Kenmerk
2019 M194

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M194 Een regelluw Werkspoorkwartier

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Ferket, J. (Jony) (D66)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Openbare ruimte

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan