Raadsbrief Tijdelijke regeling vakantieverhuur in relatie tot de uitspraak RvS


ID
3964

Ontvangstdatum
7-7-2020

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Tijdelijke regeling vakantieverhuur in relatie tot de uitspraak RvS

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening