Raadsbrief Voorgenomen gunning aanbestedingen aanvullende zorg Wmo


ID
3140

Ontvangstdatum
26-6-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Voorgenomen gunning aanbestedingen aanvullende zorg Wmo

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening