SV 2021 nr. 117 Recht op Privacy in de Bijstand en het Informatiebureau (met antwoord)


ID
3414

Kenmerk
SV 2021 nr. 117

Datum
23-4-2021

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)

Onderwerp
SV 2021 nr. 117 Recht op Privacy in de Bijstand en het Informatiebureau (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Datum beantwoording
13-7-2021

Datum wijziging