M292 Gemeenteraad in positie_


ID
4075

Kenmerk

Datum
1-10-2020

Onderwerp
M292 Gemeenteraad in positie_

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Ferket, J. (Jony) (D66)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Thema
Veiligheid

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen