SV 2019, nr. 08 inzake Rechtsbijstand (met antwoord)


ID
878

Kenmerk
SV 2019, nr. 08

Datum
17-1-2019

Indiener(s)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)

Onderwerp
SV 2019, nr. 08 inzake Rechtsbijstand (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Juridische zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Datum beantwoording
19-2-2019

Datum wijziging