M365 Prioriteit voor Molen Rijn en Zon


ID
4146

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M365 Prioriteit voor Molen Rijn en Zon

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Vastgoed

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan