M273 Parkeren Ooster Westerkade


ID
4582

Kenmerk

Datum
15-7-2021

Onderwerp
M273 Parkeren Ooster Westerkade

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Weistra, T.IJ.W. (Thijs) (GroenLinks)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Einddatum

Datum afgedaan