M173 Wegwijzer en onderzoek aanbod preventieve relatiecursussen en -therapie


ID
4487

Kenmerk

Datum
8-7-2021

Onderwerp
M173 Wegwijzer en onderzoek aanbod preventieve relatiecursussen en -therapie

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Volksgezondheid

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan