Raadsbrief Transitieplan Overvecht-Noord Aardgasvrij


ID
3359

Ontvangstdatum
29-10-2019

Beleidsveld
Energie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Transitieplan Overvecht-Noord Aardgasvrij

Opmerking
7/1 Correctie in tabel 3.2 'Overzicht warmte-oplossingen' op pagina 18. Per abuis stond 2 keer de warmteoplossing 'Opties met een gasnet' vermeld, waar ook 1 keer 'Opties met een warmtenet' moest staan. Dit is hersteld.

Behandeladvies

Wijze van afdoening