M65 Stadsbrede visie op studentensport


ID
43

Kenmerk
2014 M65

Agendapunt

Datum
3-7-2014

Onderwerp
M65 Stadsbrede visie op studentensport

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Bouazani, K. (Gadiza) (PvdA)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)
  • Buunk, W. (Willem) (VVD)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)
  • Ooijen, M. van (Maarten) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan