SV 2020 nr. 272 Handhavingsverzoek alFitrah (met antwoord)


ID
3268

Kenmerk
SV 2020 nr. 272

Datum
17-11-2020

Indiener(s)
  • Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (VVD)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Onderwerp
SV 2020 nr. 272 Handhavingsverzoek alFitrah (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Handhaving

Thema
Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Datum beantwoording
16-12-2020

Datum wijziging