M117 Leefbare en sociale vergrijsde samenleving


ID
1040

Kenmerk
2018 M117

Datum
5-7-2018

Onderwerp
M117 Leefbare en sociale vergrijsde samenleving

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan