Raadsbrief Uitvoering motie tijdelijke terrassen tot 1 november


ID
4986

Ontvangstdatum
24-9-2021

Beleidsveld
Handhaving

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Uitvoering motie tijdelijke terrassen tot 1 november

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening