M174 Informatiepunt studentenverenigingen


ID
4489

Kenmerk

Datum
8-7-2021

Onderwerp
M174 Informatiepunt studentenverenigingen

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Schreuder, J. (Jelmer) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Publieksdienstverlening

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan