M46 Woonwagenstandplaatsen


ID
4334

Kenmerk

Datum
25-3-2021

Onderwerp
M46 Woonwagenstandplaatsen

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Abassi, I. el (Ismail) (DENK)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen