Raadsbrief Bouwenvelop sloop/nieuwbouw Omloop/Laan van Chartroise


ID
4283

Ontvangstdatum
25-11-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Bouwenvelop sloop/nieuwbouw Omloop/Laan van Chartroise

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening