M42 Dat staat zo vast als een huis


ID
406

Kenmerk
2016 M42

Agendapunt
Gemeenteraad 2016 (4. Op verzoek van alle fracties vindt er een debat over Stadsverwarming plaats waar o.a. de volgende onderwerpen aan bod gaan komen: - Opheffen aansluitplicht / niet dwingend voorschrijven van een techniek - Verlaging afsluitingskosten - Onafhankelijke toetsing van het rendement - Onafhankelijke controle op best betaalbare en meest milieuvriendelijke warmte oplossing bij de gebiedsgerichte aanpak van het Energieplan - Met welk rendement mag gerekend worden (bij vergunningen ingediend voor 19 februari en in de toekomst (“standaard het forfaitaire rendement”)) - Hoe worden de eigenaren gecompenseerd van de 240 woningen uit mei 2015 – februari 2016 )
donderdag 14 april 15:00 tot 21:30
Raadzaal

Datum
14-4-2016

Onderwerp
M42 Dat staat zo vast als een huis

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Sienot, M.F. (Matthijs) (D66)
  • Uringa, G.J. (Jolande) (ChristenUnie)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Post, R. (Ruben) (PvdA)
  • Bollen, M.J.S. (Monique) (GroenLinks)
  • Eggermont, M (Michel) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan