Raadsbrief Terinzagelegging Concept IPvE/FO herinrichting Tolsteegbarrière en -brug


ID
3307

Ontvangstdatum
24-9-2019

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Terinzagelegging Concept IPvE/FO herinrichting Tolsteegbarrière en -brug

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening