Raadsbrief Evaluatie cultuurnotaproces 2021-2024


ID
4454

Ontvangstdatum
16-2-2021

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie cultuurnotaproces 2021-2024

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening