M39 Stimuleer woon-zorg initiatieven in Utrecht


ID
200

Kenmerk
2015 M39

Datum
4-6-2015

Onderwerp
M39 Stimuleer woon-zorg initiatieven in Utrecht

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Brussaard, L.J. (Bert-Jan) (CDA)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan