SV 2021 nr. 7 Toename eetstoornissen in corona tijd (met antwoord)


ID
3304

Kenmerk
SV 2021 nr. 7

Datum
12-1-2021

Indiener(s)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Assen, H. (Hester) (PvdA)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Vonk, M. (Marcel) (GroenLinks)

Onderwerp
SV 2021 nr. 7 Toename eetstoornissen in corona tijd (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Jeugd en Jeugdzorg

Thema
Sociaal domein

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Datum beantwoording
16-2-2021

Datum wijziging