Raadsbrief Haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding overdekt zwemwater


ID
2676

Ontvangstdatum
10-10-2018

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding overdekt zwemwater

Wijze van afdoening