Raadsbrief Uitvoering motie 'Aantrekkelijke afvalbakken'


ID
2678

Ontvangstdatum
10-10-2018

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Uitvoering motie 'Aantrekkelijke afvalbakken'

Wijze van afdoening