Raadsbrief Definitieve huisvesting International School Utrecht


ID
2461

Ontvangstdatum
17-4-2018

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Onderwerp
Raadsbrief Definitieve huisvesting International School Utrecht

Wijze van afdoening