M271 Fietsenbank Utrecht


ID
1194

Kenmerk
2018 M271

Datum
6-12-2018

Onderwerp
M271 Fietsenbank Utrecht

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan