M162 De wiethouder wint


ID
804

Kenmerk
2017 M162

Datum
12-10-2017

Onderwerp
M162 De wiethouder wint

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Verschuure, N.J. (Klaas) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Gemert, N.M. van (Nicole) (SP)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Beleidsveld
Volksgezondheid

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan