Raadsbrief Versneld tijdelijke woonruimte toevoegen


ID
4915

Ontvangstdatum
16-7-2021

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Versneld tijdelijke woonruimte toevoegen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening