M77 Groen Kruisvaartkwartier


ID
999

Kenmerk
2018 M77

Datum
26-4-2018

Onderwerp
M77 Groen Kruisvaartkwartier

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen