Raadsbrief Voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda WMO


ID
3048

Ontvangstdatum
7-5-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda WMO

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening