Raadsbrief Uitslag tenderprocedure Oudegracht 245


ID
2705

Ontvangstdatum
24-10-2018

Beleidsveld
Vastgoed

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Onderwerp
Raadsbrief Uitslag tenderprocedure Oudegracht 245

Wijze van afdoening