Raadsbrief Adviescommissie en subsidiëring amateurkunsteducatie 2019-2021


ID
3254

Ontvangstdatum
24-7-2019

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Adviescommissie en subsidiƫring amateurkunsteducatie 2019-2021

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening