M99 Sporten en bewegen in de openbare ruimte


ID
251

Kenmerk
2015 M99

Agendapunt

Datum
30-6-2015

Onderwerp
M99 Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Bouazani, K. (Gadiza) (PvdA)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)
  • Ooijen, M. van (Maarten) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan