Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Verkeersstudie Zuidpoort


ID
4378

Ontvangstdatum
12-1-2021

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Verkeersstudie Zuidpoort

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening