M95 Geef Creativiteit de Ruimte


ID
714

Kenmerk
2017 M95

Agendapunt
Gemeenteraad 2017 (9. Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2017 )
donderdag 29 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
29-6-2017

Onderwerp
M95 Geef Creativiteit de Ruimte

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan