Raadsbrief Voorgenomen beslissing op aanvraag van COA Meentweg 168 De Meern


ID
3565

Ontvangstdatum
7-1-2020

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Voorgenomen beslissing op aanvraag van COA Meentweg 168 De Meern

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening