M197 Roeien in Rijnenburg!


ID
1367

Kenmerk
2019 M197

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M197 Roeien in Rijnenburg!

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan