Raadsbrief Nadere regel fonds toevoegen woonruimte


ID
4565

Ontvangstdatum
1-4-2021

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Nadere regel fonds toevoegen woonruimte

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening