M196 Concrete ambitie voor sportcapaciteit en tegen wachtlijsten


ID
1366

Kenmerk
2019 M196

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M196 Concrete ambitie voor sportcapaciteit en tegen wachtlijsten

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan