Raadsbrief Airbnb monitor Utrecht


ID
2646

Ontvangstdatum
27-9-2018

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Airbnb monitor Utrecht

Wijze van afdoening