M126 Burgerinitiatief Elke nacht verdient een nacht van de nacht


ID
763

Kenmerk
2017 M126

Datum
6-7-2017

Onderwerp
M126 Burgerinitiatief Elke nacht verdient een nacht van de nacht

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Sienot, M.F. (Matthijs) (D66)
  • Uringa, G.J. (Jolande) (ChristenUnie)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Paardekooper , B.P. (Brechtje) (GroenLinks)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Eggermont, M (Michel) (SP)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld
Openbare ruimte en groen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan