Raadsbrief Stand van zaken zon op dak


ID
4271

Ontvangstdatum
23-11-2020

Beleidsveld
Energie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken zon op dak

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening